Jak uruchomić tryb awaryjny Windows – czyli w jaki sposób włączyć bezpieczny i stabilny tryb pracy systemu Windows.

Wstęp.

Tryb awaryjny to nic innego jak uruchomienie systemu Windows z podstawowymi sterownikami i usługami, niezbędnymi do wykonywania czynności administracyjno – diagnostycznych. Potrzeba uruchomienie trybu awaryjnego pojawia się wówczas, kiedy mamy problemy ze standardowym rozruchem systemu Windows.
UWAGA! Jeśli system operacyjny nie jest w stanie uruchomić się w trybie awaryjnym, zapewne doszło do poważnych uszkodzeń plików systemowych, co najczęściej związane jest z uszkodzeniem dysku twardego lub innych elementów tzw. hardware’u.

Poza standardową opcją istnieją dwa dodatkowe warianty, w których możemy uruchomić tryb awaryjny:

 • tryb awaryjny z obsługą sieci – dodatkowo ładowane są podstawowe sterowniki i usługi/protokoły niezbędne do obsługi sieci,
 • tryb awaryjny z wierszem poleceń – prócz podstawowych sterowników i usług uruchamiany z oknem wiersza polecenia zamiast zwykłego interfejsu systemowego (opcja przeznaczona dla specjalistów IT /administratorów).

Naprawa systemu Windows to zadanie dla nas, zaś dla Ciebie spokój i czas wolny. Doradzamy jak uruchomić tryb awaryjny Windows.

Komunikat trybu awaryjnego – jak uruchomić tryb awaryjny Windows

Uruchomienie trybu awaryjnego.

Aby uruchomić tryb awaryjny systemu Windows należy wpierw odłączyć wszystkie urządzenia zewnętrzne typu dyski przenośne, pendrive’y i inne magazyny danych. Następnie, w zależności od wersji systemu Windows wykonujemy odpowiednie czynności.

Windows XP/Vista/7:

 • Naciskamy przycisk Start (lub klawiaturowy klawisz Windows) i wybieramy opcję ponownego uruchomienia komputera.
 • Podczas ponownego uruchomienia naciśnij i przytrzymaj klawisz F8 (lub przyciskaj z półsekundowymi odstępami czasu). Klawisza F8 należy użyć zanim zostanie wyświetlone logo systemu Windows.
 • Po wykonaniu powyższych czynności wyświetlona zostanie lista dostępnych opcji.
 • ustawienia uruchamiania Windows XP/7 – jak uruchomić tryb awaryjny Windows

Windows 8/8.1/10:

 • naciśnij przycisk Start lub klawiaturowy klawisz Windows (natomiast dla Windows 8/8.1 kombinację klawiszy Windows + C, następnie z prawej pionowej belki wybierz ikonkę Ustawienia),
 • klikamy ikonkę Zasilanie, następnie trzymając wciśnięty klawisz Shift wybieramy opcję Uruchom ponownie
 • klikamy w odpowiedniej kolejności: Rozwiąż problemy >> Opcje zaawansowane >> Ustawienia uruchamiania >> Uruchom ponownie,
 • z listy Ustawienia uruchamiania wybieramy interesujący nas wariant naciskając odpowiedni klawisz numeryczny lub funkcyjny (4, 5, 6).
 • ustawienia uruchamiania Windows 8/8.1/10 – jak uruchomić tryb awaryjny Windows

Opcje dodatkowe.

Prócz opcji uruchomienia trybu awaryjnego istnieje także kilka dodatkowych opcji (zależnie od wersji Windows):

 • Włącz rejestrowanie rozruchu. Tworzy plik ntbtlog.txt zawierający listę wszystkich sterowników, które są instalowane podczas rozruchu, co może być pomocne w zaawansowanym rozwiązywaniu problemów.
 • Włącz wideo w niskiej rozdzielczości (640 × 480). Uruchamia system Windows z bieżącym sterownikiem wideo oraz niskimi wartościami ustawień rozdzielczości i częstotliwości odświeżania. Tego trybu można użyć do zresetowania ustawień ekranu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmienianie rozdzielczości ekranu.
 • Ostatnia znana dobra konfiguracja (zaawansowane). Uruchamia system Windows z zastosowaniem ostatniej konfiguracji rejestru i sterowników, która działała poprawnie.
 • Tryb przywracania usług katalogowych. Uruchamia kontroler domeny systemu Windows z działającą usługą Active Directory w celu przywrócenia usługi katalogowej. Ta opcja jest przeznaczona dla specjalistów IT i administratorów.
 • Tryb debugowania. Uruchamia system Windows w zaawansowanym trybie rozwiązywania problemów przeznaczonym dla informatyków i administratorów systemu.
 • Wyłącz automatyczne ponowne uruchamianie komputera po błędzie systemu. Zapobiega automatycznemu ponownemu uruchamianiu systemu Windows w przypadku wystąpienia błędu powodującego awarię systemu Windows. Tę opcję należy wybierać tylko w przypadku „zapętlenia” pracy systemu Windows, gdy po pojawieniu się błędu systemu Windows następuje na przemian próba ponownego uruchomienia i ponowny błąd.
 • Wyłącz wymuszanie podpisów sterowników. Umożliwia instalowanie sterowników zawierających niepoprawne podpisy.
 • Uruchom system Windows normalnie. Uruchamia system Windows w normalnym trybie.

Może się zdarzyć, że wykorzystanie trybu awaryjnego Windows będzie z usunięciem szkodliwego oprogramowania, tj. usuwanie wirusów, usuwanie robaków, usuwanie rootkitów, usuwanie koni trojańskich, etc. Wtedy to gorąco zachęcamy do zapoznania się z postem >> usuwanie wirusów

Jeśli nie jesteś w stanie uporać się z problemem, zleć to ekspertom.

Pamiętaj, naprawa systemu Windows to dla nas żaden problem. Proponujemy rozwiązania jak uruchomić tryb awaryjny Windows.

Podsumowanie – jak uruchomić tryb awaryjny Windows.

Jest wiele powodów, dla których konieczne jest uruchomienie trybu awaryjnego Windows. Jak już zostało nadmienione powyżej, tryb ten jest bardzo pomocny (w niektórych sytuacjach wręcz niezbędny) przy czynnościach takich jak naprawa systemu Windows i/lub czynności konserwacyjne. Dzięki niemu będziemy mieli mniej problemów z naprawą systemu Windows, uszkodzonego z powodu wadliwych programów, sterowników, uprawnień, etc. Tryb awaryjny Windows jest z pewnością jednym z bardziej przydatnych narzędzi w naszym systemie operacyjnym.